Pasca Pembentangan Bajet 2018: Respon ABIM


Kuala Lumpur, 27 Oktober 2017: Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Seri Najib Tun Razak telah membentangkan belanjawan 2018 di Parlimen dan diterima dengan suara majoriti ahli dewan. Dengan tema “Memakmur Ekonomi yang Inklusif Mengimbang Keunggulan Duniawi dan Ukhrawi Demi Mesejahtera Kehidupan Rakyat Menuju TN50”, sejumlah RM280.25 bilion diperuntukkan.

ABIM, melalui Presidennya Tuan Haji Mohamad Raimi Ab Rahim menyambut baik beberapa inisiatif dalam pembentangan bajet seperti peruntukan untuk golongan OKU dan kebajikan kanak-kanak, serta warga emas. ABIM juga menyokong keprihatinan bajet kali ini terhadap institusi kekeluargaan berkaitan aspek cuti bersalin dan sebagainya.

Dalam konteks projek pembangunan dan pendidikan komuniti, ABIM mencadangkan juga supaya pelarian yang terbiar di Malaysia seperti komuniti muhajirin Rohingya tidak dikesampingkan. Merujuk kepada penekanan Bajet 2018 terhadap cabaran generasi muda dalam mendepani Revolusi Industri ke-4, selain memperkukuh aspek pendidikan teknikal dan vokasional (TVET) dan menggalakkan usahawan dan inovator sosial, ABIM juga menyarankan integrasi sistem penyampaian membabitkan Smart Manufacturing, Futurise Centre iaitu pusat sehenti membangunkan prototaip produk, dan regulatory sandbox, dengan harapan proses pengkomersilan inovasi berlaku dengan efisen.

Walau bagaimanapun, dengan pelbagai usaha dan inisiatif baik ini, ABIM berpandangan bahawa isu-isu asas yang menghantui rakyat masih belum ditangani dengan tuntas dalam perangkaan belanjawan kali ini. Isu-isu asas seperti kenaikan kos sara hidup, harga rumah yang tinggi, ketinggian hutang isi rumah, beban hutang negara dan kesenjangan pendapatan dalam kalangan rakyat masih merupakan punca kepada banyak permasalahan sosial lain.

ABIM juga berpendapat permasalah ini berlaku disebabkan urustadbir yang tidak efisen di samping keborosan dan ketirisan yang berlaku dalam pentadbiran negara. Ini tidak sewajarnya berlaku. Jika kerajaan cekap dan amanah dalam melaksanakan urustadbir negara, maka rakyat tidak perlu membayar cukai barang dan perkhidmatan (GST) untuk menampung natijah ketidakcekapan ini.
TAG