ABIM SarawakGembleng Dakwah Bersama NGO Islam


Kuching, 02 November 2017: ABIM Negeri Sarawak melalui Yang Dipertuanya, Encik Wan Azizan bin Wan Zainal Abidin telah berperanserta dalam persidangan Majlis Tindakan Dakwah (MTD) Sarawak, anjuran Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Selain ABIM Sarawak, persidangan ini dihadiri oleh perwakilan daripada pertubuhan-pertubuhan Islam di Negeri Sarawak seperti HIKMAH, IKRAM Sarawak, Yayasan Salam, Yayasan Ikhlas dan lain-lain lagi.

Persidangan yang dianjurkan di Dewan Syarahan YADIM Zon Sarawak ini merupakan susulan daripada persidangan yang telah diadakan pada tahun lalu. Agenda persidangan kali ini menumpu kepada melaporkan progres kemajuan Pelan Strategik MTD Sarawak dan perbincangan penubuhan Kluster Hak Asasi Muslim Sarawak, di samping sumbang saran dan laporan daripada pertubuhan-pertubuhan Islam berkenaan kegiatan dakwah masing-masing.
TAG