ABIM dan Projek KetamadunanDalam perkembangan yang sama, Dato’ Dr. Siddiq Fadzil telah memperkenalkan istilah Fiqh al-Tahdhir atau Fiqh Pentamadunan. Bagi beliau ‘Fiqh Pentamadunan’ adalah suatu disiplin ilmu penting yang wajar dibangunkan oleh umat Islam dalam mendepani cabaran ketamadunan semasa: “Dengan matlamat membina tamadun berketuhanan bagi menggantikan “a civilization without god” – tamadun semasa yang dominan, umat perlu kembali memahami epistemologi dan menggali khazanah keilmuan dalam tradisi ketamadunan Islam yang pernah membuktikan kejayaannya suatu ketika dulu.”

Fiqh al-Tahdhir ini merupakan suatu projek besar ketamadunan (al-masyru’ al-hadhari) untuk usaha merekonstruksi tamadun semasa. Rekonstruksi ini mengakar pada unsur spiritual dan kerohanian yang dipandu oleh wahyu Ilahi, menjadi suatu alternatif yang sangat signifikan dan relevan kepada masyarakat dunia hari ini yang kegersangan dimensi spiritual ini.

Justeru, tugas para pengkaji adalah untuk menyikapi asas-asas ketamadunan yang religius, insani, dan rabbani dalam konteks waqi’ kepelbagaian (pluraliti) dengan memanfaatkan dialog ketamadunan (civilizational dialogue) yang berlaku dalam sejarah negara ini.Cuplikan “Membangun Generasi Bitara: Terampil dan Berkemajuan, Menuntaskan Misi Pencerahan” (2015) oleh Fazril Mohd Saleh
TAG