ABIM dan Tarbiyatul Aulad


Di antara perasaan-perasaan mulia yang dikurniakan Allah di dalam hati kedua-dua ibu bapa adalah perasaan kasih sayang terhadap anak-anak. Perasaan ini merupakan kemuliaan baginya di dalam mendidik, mempersiapkan dan membina anak-anak.

Orang-orang yang hatinya kosong daripada kasih sayang akan bersifat keras dan kasar. Tidak diragukan lagi bahawa dengan sifat buruk ini akan terdapat kelainan interaksi terhadap anak-anak, dan akan membawa anak-anak ke dalam penyimpangan, kebodohan dan kesusahan.

Oleh sebab itu, syariat Islam telah menanamkan tabiat kasih sayang di dalam hati dan menganjurkan kepada para ibu bapa, para pendidik dan orang-orang yang bertanggungjawab untuk memiliki sifat itu. Rasululullah s.a.w. sangat menitikberatkan permasalahan kasih sayang ini: “Barangsiapa yang tidak mengasihi, tidak akan dikasihi” (HR Bukhari).

*tarbiyatul aulad = pendidikan anak-anakCuplikan Fasal II ‘Perasaan Psikologi Terhadap Anak-anak’
dlm. “Pedoman Pendidikan Anak-anak dalam Islam” (1996)
oleh Dr. Abdullah Nashih Ulwan
TAG