ABIM & Idealisme PerjuanganIdealisme keIslaman adalah ciri utama yang mendefinisikan jati diri ke-ABIM-an, idealisme yang tumbuh segar dari al-Qur’an dan al-Sunnah, dua sumber asasi yang sejak awal menjadi paksi tradisi belajar bersama yang disebut usrah.

ABIM memang idealis dalam pengertian komited terhadap perjuangan cita-cita murni dan unggul, tetapi ia juga realis dalam pengertian berfikir dan bertindak berasaskan kenyataan data faktual.

Kerana itu pulalah, ABIM selamanya konsisten dan tegar mempertahankan prinsip, tetapi luwes (fleksibel) dalam taktik dan strategi pendekatannya.

Teras kekuatannya tidak lain adalah idealisme perjuangannya, integriti moralnya, budaya ilmunya, kepedulian sosialnya dan jaringan globalnya.

Memang ABIM mempunyai jaringan di peringkat antarabangsa, dan banyak mempelajari pemikiran dan pengalaman sarjana-sarjana dunia dan tokoh-tokoh gerakan Islam luar negara, tetapi proses pengayaan keintelektualan tersebut dilakukan dengan sikap kritis, selektif dan kreatif.


Cuplikan ucapan Dato’ Dr. Siddiq Fadzil, Pengerusi Majlis Istisyari WADAH sempena Muktamar Sanawi ABIM kali ke-45 pada 29 Oktober 2017 di UNISEL Shah Alam.

TAG