ABIM Sarawak Anjur Bengkel Akuan "CERMAT" untuk NGOKuching, 21 Disember 2017: ABIM Negeri Sarawak dengan kerjasama Aplus Management and Corporate Services telah dengan jayanya menganjurkan Bengkel Asas Pengurusan Kewangan Organisasi untuk Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO).

Bengkel selama setengah hari itu dibimbing oleh Encik Wan Azizan Wan Zainal Abidin, perunding kewangan yang juga merupakan Yang Dipertua ABIM Negeri Sarawak. Beliau berkongsi ilmu pengurusan kewangan yg berintegriti dan bagi membantu NGO mengurus akaun pertubuhan di samping membina keyakinan penyumbang melalui pengurusan yang profesional.

Bengkel ini juga telah mengetengahkan inovasi CERMAT, perisian perakaunan yang dicipta sendiri oleh Encik Wan Azizan Wan Zainal Abidin sebagai alat bantu kepada solusi pengurusan kewangan NGO. Di samping dapat dimanfaatkan oleh NGO, CERMAT juga terbukti membantu para usahawan kecil-sederhana.TAG