Dari Membaca kepada Bersujud:Tadabbur Surah al-'AlaqTadabbur Surah al-‘Alaq (surah-96): Surah al-‘Alaq adalah dikelompokkan dalam golongan surah Makkiyah, yang terdiri daripada 19 ayat.

Intisari Ayat:

  1. Allah telah menurunkan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad s.a.w dengan suruhan membaca. Allah juga menegaskan bahawa manusia diciptakan oleh-Nya. Proses penciptaan manusia turut disentuh dalam al-Quran secara spesifik dan teliti.
  2. Tuntutan menuntut ilmu di sisi agama adalah wajib dan kefarduan bagi setiap individu Islam. Ilmu yang diperoleh mestilah dimanfaatkan untuk kebaikan. Allah mengajarkan ilmu kepada manusia sebagai tanda kasih sayangnya.
  3. Ilmu wajar “diikat’ dengan pena (tulisan).
  4. Terdapatnya golongan manusia yang diberikan Allah dengan ilmu dan kekayaan, tetapi dia menjadi angkuh, lupa dengan nikmat Allah dan merasa dirinya serba cukup sehingga lupa kepada Allah serta bertindak melampaui batasan. Malah mereka menghalang orang lain melakukan amal dan kebajikan serta berkempen untuk memusuhi kebenaran.
  5. Nabi Muhammad dan orang beriman tidak akan sesekali tunduk kepada golongan batil ini. Dengan ilmu dan kebenaran, mereka mempertahan keimanan mereka dan bersujud dan mendekatkan diri kepada Allah.

Susunan oleh Sdr Fazril Saleh
Rujukan: Tafsir Ibnu Kathir dan rujukan selainnya.
TAG