Fikrah: ABIM & Keunggulan Umat


Demi maruah dan martabat, sistem pendidikan kita harus berorientasi khayriyyah (keunggulan) yang berteraskan iman, komitmen terhadap nilai-nilai kemakrufan, dan semangat melawan gejala kemungkaran, sesuai dengan ayat khairiyyat al-ummah dalam surah Ali ‘Imran. (“telah kami jadikan khayra ummah yang dikeluarkan dalam kalangan manusia, yang menyeru kepada makruf dan mencegah kemungkaran, dan mereka beriman kepada Allah” –ayat 110).

Khayriyyat al-ummah bukan ketuanan warisan. Ia adalah wawasan Qur’ani yang terbuka kepada semua umat yang sanggup memenuhi syarat, tanpa mengira asal usul keturunan. Ia adalah keunggulan bersyarat yang harus dicapai dengan perjuangan kependidikan membangun watak umat, menegakkan prinsip-prinsip iman, menghayati nilai-nilai murni dan membasmi gejala maksiat.

Faktor keturunan bukan jaminan keunggulan, tanpa ciri-ciri khayriyyat al-ummah, keturunan siapapun akan mengalami kehinaan senasib dengan kasut, “dari atas diinjak kaki, dari bawah ditusuk duri, sudah usang dibuang orang”. Tepat sekali ungkapan Dr. Muhammad ‘Imarah bahawa ia adalah “shurut muktasabah, la ‘unsuriyyahy mawruthah” (syarat yang dicapai, bukan perkauman yang diwarisi).Cuplikan “Krisis Pemaknaan Pendidikan: Menangani Gejala Excellence without Soul” dlm. Pendidikan al-Hikmah: Himpunan Pidato Kependidikan (2014) oleh Prof. Dato’ Dr. Siddiq Fadzil


TAG