Islam dalam Sejarah Sarawak


Islam datang ke dunia Melayu dengan membawa perubahan yang besar. Dunia Melayu yang selama ini terbelenggu oleh alam mitos dan tahyul, yang menggeruni petaka alam semulajadi, tiba-tiba bangun dengan tamadun yang bertonggakkan akal rasional dan ilmu pengetahuan.

Tradisi besar yang disebut sebagai tradisi intelektual ini mengheret dunia Melayu ketengah-tengah dunia antarabangsa Islam. Pusat-pusat pentadbiran dan ilmu pengetahuan di rantau ini terikat dan berhubung dengan pusat-pusat Islam di Timur Tengah dari pelbagai segi, dalam satu wilayah yang disebut ‘Darul Islam’. Tradisi intelektual dan kesyumulan Islam itu sendirilah yang memungkinkan terbentuknya sekelompok manusia yang jadi pembimbing dan penyuluh masyarakat yang dikenali sebagai ‘ulama’.

Sarawak di zaman pemerintahan Kesultanan Brunei disebut “Darul Aman”, sebagai penyataan bahawa ia terangkai di dalam ‘Darul Islam’ di mana Brunei adalah sebahagian daripadanya.

Cuplikan makalah “Peranan Ulama dalam Sejarah dan Kehidupan Masyarakat Sarawak”
dlm. ‘Islam dan Peranan Ulama-ulama Sarawak’ (1988)
oleh Tuan Haji Raslie Saharan, Pengerusi Majlis Syura Jamaah W-A-P SarawakTAG