Islam di Sarawak: Sejarah Pertapakan Awal

Sejarah kedatangan dan pertapakan masyarakat Arab Hadrami ke Alam Melayu seringkali dikaitkan dengan aktiviti penyebaran dan pengukuhan agama Islam dalam kalangan masyarakat tempatan. Bagi negeri Sarawak, peranan masyarakat Arab dalam aktiviti penyebaran dan pengukuhan agama Islam dalam kalangan masyarakat tempatan adalah begitu jelas sekali.

Kerajaan awal seperti Sarawak atau Santubong, Kalaka, Saribas, Melanau dan Samarahan-Sadong  merupakan kerajaan bebas yang ditadbir oleh para ‘Sharif’ atau ‘Sayyid’ berketurunan Arab Hadrami berasal dari Hadramaut, Yaman Selatan bernasabkan kepada Rasulullah s.a.w.

Sekelompok masyarakat Arab Hadrami yang berhijrah ke Sarawak berketurunan ahlul bayt yang bersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad s.a.w. menggunakan gelaran ‘Wan’, ‘Tuanku’, ‘Syarif’ dan ‘Sayyid’ (Syed) untuk lelaki dan ‘Syarifah’ untuk perempuan. Golongan ini adalah zuriat Sayyid Ahmad bin ‘Isa al-Muhajir dan dijuluki sebagai keturunan al-‘Alawiyyin

Kebanyakan golongan Sayyid dan Syarif yang menetap di Sarawak pada pertengahan 1700 dan awal 1800 Masihi adalah pemimpin masyarakat daerah bebas terutama daerah Skrang (atau Sakkaran – terletak di antara daerah Sri Aman dan Betong) hingga ke Saribas sebelum kedatangan Rajah Putih Sarawak yang pertama, James Brooke pada tahun 1839.

Antara gelaran keluarga atau Qabilah Arab Hadrami ‘Alawiyyin ini adalah al-Banahsan, al-Bin Yahya, al-‘Aydrus, al-Syagran as-Seggaf, al-Baraqbah, al-Qadri, al-‘Aidid dan lain-lain yang maklumatnya terdapat di Maktab Al-Daimi Rabitah ‘Alawiyyah .

Cuplikan buku Islam di Sarawak:
Wawasan Islam dalam Riwayat dan Sumber Tempatan” (2017),

karya panel ANSAB terbitan Sanggar Bitara Karang Mengarang   
TAG