Kalam Pimpinan: Kepeloporan ABIM Sarawak


Konsep Islam sebagai ad-din dan perjuangan untuk mewujudkan masyarakat masyarakat Islam tulen yang dibawa oleh ABIM mencerminkan identiti tersendiri sebagai sebuah gerakan yang berbeza dasar, metodologi dan matlamat dengan lain-lain pertubuhna sukarelawan Islam yang lain di Sarawak pada waktu itu. Selain itu kepemimpinan wadah dakwah di Sarawak pada masa yang sama didominasi oleh ahli politik menambah keraguan mereka yang berminat kepada dakwah yang akhirnya cenderung kepada ABIM. 

ABIM Sarawak melihat bahawa kefahaman asas Islam sangat penting untuk melaksanakan Islam dalam kehidupan. Islam, cuba dijelaskan dan diungkapkan dalam pengertian yang lebih luas meliputi seluruh aspek kehidupan sejajar dengan seruan bahawa Islam sebagai Cara Hidup.

Pengetahuan tentang Islam tidak hanya mencakup aspek ibadat dan kerohanian semata-mata malahan dalam setiap gerak kerja dan denyut nadi kehidupan. Tema-tema tentang budaya ilmu, kerja sebagai ibadat, amal jama’i dan pelbagai lagi dikupas dan dibahas, difahami seterusnya cuba dihayati.Cuplikan “Peranan Pertubuhan Sukarela Islam dalam Mengisi Perkembangan Islam di Sarawak” dlm. Islam di Borneo (2009) oleh Shaharuddin Badaruddin dan Zamri Mohamad (Pengerusi WADAH)TAG