Tekad Pembitaraan Organisasi ABIM SarawakABIM Negeri Sarawak dalam sesi kepemimpinan baharu komited memperbaharu tekad melakukan penambahbaikan khususnya dalam pengurusan organisasi dan pengaturan kegiatannya.

Oleh yang demikian, ABIM Negeri Sarawak dengan segala daya upaya yang ada akan sentiasa sedar dalam mengemudi bahtera kepemimpinan dengan menyemangati ‘lima pendekatan utama’ seperti yang digariskan oleh Presiden ABIM, Tn. Hj. Mohammad Raimi Abd Rahim dalam Ucapan Dasar “Memperteguh Tekad Perjuangan, Melakar Masa Depan” (2017):

1.        Menjadi organisasi yang lebih kompleks sekaligus fleksibel dan adaptif;
2.        Membangunkan kemampuannya sebagai organisasi berasaskan data dan bukti;
3.        Menubuhkan, menyelaras dan menggerakkan gabungan;
4.        Menjalinkan hubungan yang erat dan kerjasama strategik dengan kelompok penggubal dan pelaksana dasar di pelbagai peringkat, dalam dan luar negara;

5.        Mengambil pendekatan yang berhikmah dan meraikan kepelbagaian bagi menganjak perubahan minda, amalan, norma dan nilai dalam usaha menuntut perubahan sistem.
TAG