Fikrah: ABIM dan Misi Pencerahan


Ilmuwan selalu diibaratkan sebagai pelita, suatu perbandingan tepat yang mengimplikasikan fungsi pencerahan agar segalanya tampak jelas sebagaimana adanya – yang benar jelas benarnya dan yang salah terang salahnya.

Misi pencerahan itulah yang dahulu diamanahkan kepada para Nabi sebagaimana yang disebut dalam surah Ibrahim: 5 (… hendaklah kau bebaskan kaummu daripada kegelapan menuju kecerahan).

Demikianlah misi profetis yang diamanahkan penerusannya kepada para ilmuwan, iaitu misi tahriry-tanwiriy, misi pembebasan dan pencerahan yang harus diterjemahkan secara nyata dalam gerakan menghijrahkan bangsa dari gelita kejahilan kepada cahaya keilmuan, dari kebekuan kepada kecedasan akal rasional, dari kehaiwanan kepada keinsanan, dari kehinaan kepada kemuliaan.

Dengan kata lain misi kaum ilmuwan ialah untuk melakukan human transformation atau transformasi kemanusiaan, sebagaimana Nabi SAW telah mentransformasikan generasi sahabiy daripada watak jahili menjadi peribadi Qur’ani.

Cuplikan Kaum Ilmuwan dan Misi Pencerahan:
Pidato Penerimaan Anugerah Tokoh Maal Hijrah Negeri Perak (2006) oleh Prof. Dato’ Dr. Siddiq Fadzil
TAG