Global: Jalinan Hubungan Antarabangsa: ABIM dan Institusi di Negara Brunei DarussalamAngkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) melalui cawangan Negeri Sarawak telah mengadakan kunjungan ke Negara Brunei Darussalam pada Disember 2017 yang lalu. Kunjungan yang diketuai Setiausaha ABIM Sarawak, Sdr. Mohammad Fazril Saleh telah berkunjung ke sembilan institusi/tokoh di Brunei.

Kunjungan diadakan terhadap Prof. Dr. Mahayuddin Yahaya (professor sejarah di Universiti Islam Sultan Syarif Ali), Yang Berhormat Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr Hj Awang Mohd Jamil Al-Sufri (Pengetua Pusat Sejarah Brunei), Awang Haji Osman bin Dato Seri Setia Abang Haji Razali Shaykh Zaynuddin, Professor Datuk Dr. Osman Bakar (Professor Ulung Universiti Brunei Darussalam), Prof Madya Dr. Nuradeng Deuraseh (Pusat Penyelidikan Halalan Toyyiban Universiti Islam Sultan Syarif Ali), Dr. Awang Haji Abang Hadzmin bin Haji Abang Taha (pemangku Ra’es Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan), Awang Hazimin bin Haji Metali (Ketua Unit Dakwah Temburong) dan Awang Haji Musa Mantok (tokoh Pendakwah Brunei).

Selain menjalin hubungan persahabatan, kunjungan ini juga telah memperoleh kesepakatan untuk program-program kerjasama akan datang khususnya dalam konteks dakwah dan kebeliaan. *RedaksiTAG