Pengajaran Kiamat: Tadabbur Surah al-Qari'ahTadabbur Surah al-Qari’ah (surah-101): Surah al-Qari’ah adalah dikelompokkan dalam golongan surah Makkiyah, yang terdiri daripada 11 ayat. Nama surah ini diambil daripada perkataan al-'Qari’ah yang merupakan salah satu nama bagi ‘Hari Kiamat’ yang terdapat pada ayat pertama surah ini.

Intisari Ayat:

  1. Al-Qari’ah adalah salah satu nama bagi Hari Kiamat. Nama lain bagi Hari Kiamat juga antaranya “al-Haqqah” dan “al-Ghashiyah”. Perkara yang mempunyai banyak nama adalah suatu perkara yang penting dan pasti, justeru Hari Kiamat adalah pasti akan datang dan hadir dengan begitu dahsyat.
  2. Pada saat kehadirannya, Allah menggambarkan manusia seumpama haiwan kecil yang berterbangan, serta terkejut dan terpinga-pinga. Gunung-ganang yang besar juga berhamburan dan berterbangan seperti bulu yang ringan.
  3. Mereka yang dihisab dan jika amalan kebaikannya berat, maka beliau akan menerima kehidupan yang baik dan bahagia di akhirat sana.
  4. Jika amalan kebaikannya ringan dibandingkan amalan kejahatannya, maka dia akan dibalasi dengan neraka hawiyah yang membakar apinya dan menjulang.Susunan oleh Sdr Fazril Saleh
Rujukan: Tafsir Ibnu Kathir dan rujukan selainnya.
TAG