KENYATAAN MEDIA ABIM NEGERI SARAWAK (26 DISEMBER 2018): PROJEK TIGA JAMBATAN, ABIM SARAWAK GESA SEGERAKAN RUNDINGAN SERIUS
KENYATAAN MEDIA
ABIM NEGERI SARAWAK
26 DISEMBER 2018

PROJEK TIGA JAMBATAN: ABIM SARAWAK GESA SEGERAKAN RUNDINGAN SERIUS

Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) Negeri Sarawak merujuk laporan berita Utusan Borneo edisi 21 Disember 2018 dengan judul “Kekangan Kewangan, Pembinaan Tiga Jambatan Ditangguh”, dan laporan berita akhbar sama edisi 22 Disember 2018 dengan judul “Tiga Jambatan Tetap Dibina”.

Kedua-dua laporan akhbar tersebut menyiarkan polemik pembinaan tiga projek jambatan di kawasan pesisir Sarawak yang telah diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan sebelum Pilihanraya Umum ke-14, merangkumi kawasan Rambungan, Batang Lupar dan Batang Igan.

Menteri Kerja Raya Malaysia YB Baru Bian, dalam kunjungannya ke Mukah baru-baru ini dilaporkan berkata tiga projek jambatan tersebut ditangguhkan dan dimasukkan dalam senarai penilaian semula akibat kekangan kewangan. Kenyataan ini mendapat tindak balas yang pelbagai dalam kalangan khalayak termasuklah respon daripada Menteri Muda Jalan Pesisir Sarawak YB Datuk Julaihi Narawi yang bertegas bahawa Kerajaan Negeri akan meneruskan dan mengambil alih projek tiga jambatan tersebut. YB Datuk Julaihi juga mengakui bahawa Kerajaan Perekutuan telah mengajukan pemberitahuan bertulis kepada Kerajaan Negeri berhubung status penangguhan projek-projek berkenaan.

Sehubungan dengan itu, ABIM Negeri Sarawak melihat polemik ini sebagai suatu situasi yang merugikan rakyat Sarawak. Sewajarnya para pemimpin dari Negeri ini sama-sama berusaha dan berganding bahu melayani keperluan rakyat yang masih sangat memerlukan kemudahan-kemudahan asas seperti jaringan perhubungan darat yang baik dan efisen.

Kami yakin bahawa rata-rata rakyat memahami kekangan kewangan yang dihadapi Kerajaan Persekutuan sehingga terpaksa menilai semula banyak projek infrastruktur awam. Kami juga percaya bahawa Kerajaan Persekutuan pastinya telah melakukan hitungan dan penilaian semula kos tanggungan selanjutnya memberi keutamaan kepada projek-projek yang dirasakan penting dan utama pada pertimbangannya.

Walau bagaimanapun alasan ‘kekangan kewangan’ sebagai justifikasi bagi menangguhkan suatu keperluan rakyat terbanyak adalah terlalu simplistik. Jika benar perlu penangguhan, adalah baik sekiranya disokong dengan fakta seperti analisis kos-faedah projek sebagai alat pembuat keputusan yang lebih meyakinkan.

Namun begitu, besar kemungkinan terdapatnya cara dan kaedah bagi mengatasi permasalahan ini, salah satunya dengan mempertimbang saranan dan tawaran Kerajaan Negeri bagi mendahulukan pembiayaan projek tiga jambatan ini, dan pembayaran semula dapat dilakukan secara berperingkat oleh Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri termasuk dengan cara pemotongan hutang Negeri kepada Persekutuan – sekiranya ia suatu kaedah yang mungkin dapat dilaksanakan.

Kami percaya, kesemua pemimpin yang terlibat dalam polemik ini – walau berbeza ideologi dan platform politik – sangat memahami keperluan rakyat terbanyak negeri ini dan sangat menginginkan projek-projek pembangunan di negeri ini berlangsung dengan jayanya demi manfaat bersama.

Oleh yang demikian, dengan berpegang kepada semangat “Malaysia Baharu”, ABIM Negeri Sarawak menggesa agar rundingan serius bagi pembinaan projek tiga jambatan ini diadakan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri, demi kepentingan rakyat Sarawak.


"SEJAHTERAKAN SARAWAK"


Muhammad Hazim bin Azhari
Yang Dipertua
ABIM Negeri Sarawak

26 Disember 2018

No. Fon:  011-61783206
Emel: abimsasar@gmail.com
Laman Web: abimsarawak.org

TAG