ABIM Sarawak Kunjungi Pejabat Belia dan Sukan Bahagian Miri


Miri, 16 Januari 2019: ABIM Negeri Sarawak telah mengadakan kunjungan ke Pejabat Belia dan Sukan Bahagian Miri, dengan tujuan merencana beberapa siri program pembangunan belia di samping mencari peluang kerjasama dengan pihak-pihak pemegang taruh berkaitan belia.

Rombongan ABIM Sarawak yang diwakili oleh Mohamad Raufa Irman Abdul Raub (Timbalan Yang Dipertua), Wan Azizan Wan Zainal Abidin (Pengerusi Lembaga Koperasi Sri Madani Sarawak Berhad), Luqmanul Hakim Suffin (Exco Persatuan Kebajikan Pelajar Islam Sarawak) dan Mohammad Fazril Saleh (Ahli Jawatankuasa Kerja Pusat ABIM) telah disambut oleh Encik Shukeri Drahman, Pegawai Belia dan Sukan Bahagian Miri.

Pertemuan yang berlaku di Pejabat Belia dan Sukan Bahagian Miri, dalam kompleks UTC Miri itu membincangkan beberapa agenda pembangunan belia yang dapat dianjurkan secara bersama di samping meneroka kerjasama dalam kerja-kerja sukarewan dan kebajikan.

Dalam kesempatan itu juga, delegasi ABIM Negeri Sarawak menyampaikan momento berbentuk buku terbitan ABIM berjudul "Nasihat al-Muluk dan Etika Kepemimpinan Belia Islam" dan "Nafahat al-Ridwan Riwayat Hidup Shaykh Uthman Sarawak" yang kedua-duanya merupakan hasil karya Mohammad Fazril Saleh, aktivis dan pimpinan ABIM Sarawak.

TAG