Kompilasi Kenyataan Media ABIM Sarawak 2019

Berikut merupakan kompilasi kenyataan media ABIM Sarawak bagi tahun 2019.

Sekian dimaklumkan, terima kasih.

 www.abimsarawak.org
www.facebook.com/ABIMNEGERISARAWAK
Google Play Store: ABIM SARAWAK (apps)
TAG