Profail ABIM Sarawak (Bah. 2: Struktur dan Kepemimpinan)Struktur Pertubuhan


 [Penstrukturan Semula ABIM Sarawak]

Berbanding organisasi ABIM Negeri-negeri yang lain, hanya ABIM Sarawak yang masih belum berjaya didaftarkan di bawah ROY sejak 2007. Oleh yang demikian, isu ini ditangani pada tahun 2018. Tindakan memohon klarifikasi status pendaftaran ABIM Sarawak di bawah Pejabat Pendaftar Pertubuhan (ROS) telah dibuat dan permohonan menggugurkan ABIM Sarawak daripada daftar ROS telah diluluskan.
[Penstrukturan Semula ABIM Sarawak]

Seterusnya, kebenaran penubuhan ABIM Sarawak di bawah ROY dipohon dan sijil kebenaran penubuhan telah dikeluarkan bagi membolehkan 13 entiti ABIM di Sarawak menjalankan mesyuarat penubuhan. ROY hanya mensyaratkan kuota minima tujuh orang ahli jawatankuasa bagi ABIM cawangan yang ingin ditubuhkan. Minit Mesyuarat Penubuhan bersama borang-borang tertentu dilengkapkan dan telah dihantar dan diterima oleh Pejabat Pendaftar Pertubuhan Belia KBS Putrajaya pada 09 Julai 2018.
[ABIM & ROY]Pada 02 Ogos 2018, Pendaftar ROY telah secara rasminya mengeluarkan Sijil Kelulusan dan Perakuan 13 entiti ABIM di Sarawak. Kesemua entity ABIM yang telah dilulus dan diperakui merangkumi ABIM cawangan Negeri, Daerah dan Unit/Kelab
ABIM & ROY

ABIM Negeri Sarawak (peringkat negeri)
PPBM : CN0028/13/18/1197

ABIM Daerah Kuching (peringkat daerah)
PPBM : CD0028/13/18/1196

ABIM cawangan Satok
PPBM : CT0028/13/18/1199

ABIM cawangan Samariang
PPBM : CT0028/13/18/1207

ABIM cawangan Santubong
PPBM : CD0028/13/18/1198

ABIM Daerah Samarahan (p’ikat daerah)
PPBM : CT0028/13/18/1201

ABIM cawangan Kota Samarahan
PPBM : CD0028/13/18/1200

ABIM cawangan Sebuyau
PPBM : CT0028/13/18/1205

ABIM cawangan Muara Tuang
PPBM : CD0028/13/18/1204

ABIM Daerah Bintulu (peringkat daerah)
PPBM : CT0028/13/18/1203

ABIM cawangan Jepak
PPBM : CT0028/13/18/1202

ABIM cawangan Kemena
PPBM : CT0028/13/18/1206

ABIM cawangan Kidurong 
PPBM : CD0028/13/18/1205


 ABIM Negeri dan ABIM-ABIM Daerah ABIM Daerah Kuching dan ABIM-ABIM Cawangan ABIM Daerah Samarahan dan ABIM-ABIM Cawangan ABIM Daerah Bintulu dan ABIM-ABIM Cawangan
 Kepemimpinan ABIM Sarawak [Portfolio Pimpinan]

Portfolio yang diwujudkan ini adalah selari dengan perkara 5.5.1 (a) Perlembagaan ABIM yang memperuntukkan hak budi bicara kepada Jawatankuasa Kerja ABIM Negeri/ Wilayah Persekutuan untuk meniadakan dan menggantikan jawatan portfolio seperti tersenarai dalam Perlembagaan dengan persetujuan bertulis Ahli Jawatankuasa Kerja Pusat.Ahli Jawatankuasa Kerja ABIM Sarawak 
Sesi 2018/2019

 Portfolio
[Tanggungjawab dan Amanah Pimpinan]

Berdasarkan peruntukan 5.5.3 Perlembagaan ABIM, bidang tugas (umum) AJK adalah:

1. Mengendalikan segala urusan antara Jawatankuasa Kerja Pusat dengan Jawatankuasa Peringkat Daerah 

2. Melicin dan menyelaraskan kerja-kerja yang dijalankan oleh Jawatankuasa Peringkat Daerah
Menjalankan kegiatan-kegiatan ABIM di peringkat Daerah

3. Menjalankan kegiatan-kegiatan ABIM di peringkat Negeri/ Wilayah Persekutuan
Menerima arahan daripada Jawatankuasa Kerja Pusat dari semasa ke semasa

4. Mengadakan mesyuarat dari semasa ke semasa

5. Memilih perwakilan untuk menyertai Muktamar Tahunan atau Muktamar Khas atau perjumpaan-perjumpaan lain di Peringkat Pusat atau di negeri-negeri lain.

6. Pengerusi dan Setiausaha atau Setiausaha Kewangan akan menandatangani semua cek bagi akaun dalam bank atas nama jawatankuasa Negeri/ Wilayah Persekutuan.

7. Mengemukakan anggaran belanjawan untuk disahkan oleh Jawatankuasa Kerja Pusat

8. Mengadakan Muktamar Tahunan Peringkat Negeri/ Wilayah Persekutuan.

9. Mengadakan kursus-kursus dakwah tamrin al-kader atau perhimpunan seumpamanya
Perlembagaan ABIM
TAG