Profail ABIM Sarawak (Bah. 3: Operasi,Pengurusan dan Dokumentasi)


 Operasi, Pengurusan dan Dokumentasi


Sekretariat ABIM Sarawak (SASAR)


Butiran Perhubungan Sekretariat ABIM Sarawak (SASAR)


Peta SASAR


SASAR: Pintu Masuk, Pelan Lantai dan 5 'S'


 SASAR: Pintu Masuk, Pelan Lantai dan 5 'S'


SASAR: Buku Pelawat


SASAR: Ruang Santai dan Perpustakaan Mini


 SASAR: Bilik Gerakan


 SASAR: Ruang Utiliti Awam


SASAR: Sekretariat Yang Dipertua dan Setiausaha Negeri


SASAR: Sekretariat Pelajar, Sekretariat HELWA (wanita) dan Sekretariat Exco


[SASAR & Profesionalisme]

SASAR merupakan suatu lokasi kegiatan yang menggunapakai sistem ‘guna-sama’. Ia bukan sahaja dihidupkan dengan aktiviti pentadbiran dan perkeranian semata-mata, malah berfungsi sebagai pusat aktiviti para belia. 

Pengukuhan profesionalisme dalam pengurusan SASAR adalah amat dititikberatkan, dan ini dapat dilihat menerusi beberapa tindakan berfokus antaranya: 

1. pengeluaran memorandum/notis jemputan atau panggilan mesyuarat ataupun jemputan program,

2. pengendalian mesyuarat secara lebih berkesan,

3. penyediaan kertas kerja konsep bagi memandu perencanaan dan persiapan program,

4. pelaporan kegiatan secara bertulis melalui penyediaan dokumen ‘laporan penuh’ bagi setiap program yang berkaitan,

5. pengaturan dan dokumentasi fail-fail melibatkan kegiatan sepanjang tahun,
6. konsistensi dalam pengurusan berhemah.


SASAR & ProfesionalismeBengkel Pengurusan Organisasi ABIM


SASAR & Profesionalisme

- Manual Sistem Pengurusan ABIM
- Ruang Porsedur pada Papan Kenyataan


SASAR & Profesionalisme

- Memo
- Minit Mesyuarat


SASAR & Profesionalisme

- Kertas Konsep
- Laporan PenuhSASAR & Profesionalisme

- Pemfailan Cloud Storage
- Pemfailan FizikalTAG