Profail ABIM Sarawak (Bah. 4: Keanggotaan)

 Keanggotaan Pertubuhan[Keanggotaan ABIM]
Keanggotaan ABIM adalah berdasarkan peruntukan dalam bab 4 Perlembagaan ABIM. Ia terbuka kepada semua belia Islam Malaysia berusia 40 tahun dan ke bawah tanpa mengira bangsa atau kaum, dan permohonan menjadi anggota hendaklah diluluskan oleh Jawatankuasa Kerja Pusat. Sistem pengkalan data keanggotaan ABIM adalah berpusat dan dikawalselia oleh Sekretariat ABIM Pusat, Kuala Lumpur
 [Penambahan Keanggotaan ABIM Sarawak]

- Mengukuhkan Kepemimpinan ABIM Daerah Kuching, Daerah Samarahan dan Daerah Bintulu

- Mengaktifkan semula ahli berdaftar yang kurang aktif: Susuli melalui jemputan program

- Memanfaatkan simpatisan ABIM khasnya ibu bapa pelajar TASKI untuk menyertai keanggotaan ABIM

- Kempen Keahlian “AKU AHLI ABIM” di daerah-daerah

SASARAN 200 AHLI BAHARU MENJELANG DISEMBER 2019


[Penambahan Keanggotaan ABIM Sarawak]

- Melebarkan penganjuran program di luar Kuching – kerjasama pelbagai pihak

- Mengaktifkan semula cawangan lama: Sarikei dan Miri yang ketiadaan golongan penggerak belia muda

- Memanfaatkan institusi TASKI di Sarikei dan Miri

- Membuka cawangan TASKI di Betong/ Sri Aman

SASARAN 03 CAWANGAN BAHARU MENJELANG DIS 2019
TAG